HC Akademiet

HC Akademiet

Det daglige prosjektarbeidet og utviklingen driver vår kompetanseutvikling. Den felles strukturerte opplæringen foregår i regi av HC Akademiet, Hjellnesgruppens egen skole med tilpassede kurs og program.

HC Akademiet ivaretar våre nyansatte ved å gi god, grunnleggende kjennskap til hva det vil si å jobbe hos oss, til våre markeds- og tjenesteområder, til arbeidsmetodene våre i tråd med vår egenprosjektmodell og til andre rutiner. HC Akademiet ivaretar samtidig behov for faglig utvikling, både for deg som medarbeider og for oss som selskap.

sj_014135222

Skolen er organisert i 3 trinn. Trinn 1 er faste kurs for alle nyansatte og gjennomføres gjerne i løpet av medarbeiderens første 3 måneder. Trinn 2 viderefører modul 1 og kombinerer faguavhengige og fagspesifikke kurs. Disse gjennomføres gjerne i perioden 3-9 måneder etter ansettelsen. Trinn 3 er fag- og rollespesifikke program for viderekommende.