Uddevallabru

Johs Holt AS har prosjektert Sveriges nest lengste skråkabel bru Uddevallabru. De fleste har lagt merke til Uddevallabru på E6 når de kjører sørover fra Oslo mot Gøteborg. Brua er karakteristisk med to store tårn hvor de skrånende kabler gir de kjørende et mektig syn. Brua er Sveriges lengste motorveibru og er 1712 meter lang.

Uddevallabru består av tre hoveddeler; tilfartsbruer på hver side og den sentrale skråkabeldelen i midten. Hovedbrua har en spennvidde på 414 meter og en fri seilingshøyde på 55 meter. Typiske spennvidder for tilfartsbruene er 88 meter. Entreprenør i prosjektet var Skanska som hadde byggetid fra 1997 til 2000. 9500 tonn stål gikk med til brua som Vägverket var byggherre for.

Grunnforholdene varierer mye langs bruaksen, noe som blant annet førte til bruk av stålrørspeler opp til 80 meters lengde for å fundamentere tilstrekkelig godt.

Tårnene som alle legger godt merke til er diamantformede og er bygd i betong. Hvert tårn er forsynt med en glasspyramide på toppen hvor blant annet flysikringslys er montert.