Johs Holt er et rådgivende ingeniørfirma som er spesialister på brukonstruksjoner

Karriere

Vi er opptatt av å skape muligheter og motivere hver enkelt medarbeider til utvikling. Gjennom mål og utviklingsplan konkretiserer og harmoniserer vi våre medarbeideres ønsker og ambisjoner i forhold til utviklingsbehovene i Johs Holt. På den måten finner vi sammen frem til muligheter og nødvendige rammebetingelser.

Les mer om roller og karriereveier i JH

sj_014135222