Kontakt oss

Postadresse Johs Holt as Postboks 265 Skøyen, 0276 Oslo
Besøksadresse Johs Holt as Drammensveien 147B, 0277 Oslo, Org. nr. 921 790 236

Tlf: (+47) 22 57 49 50   E-post: firmapost@johsholt.no

Johs Holt

Gunnar Egset

Daglig leder
(+47) 966 27 955

Arne Christensen

Seksjonsleder
(+47) 412 10 820

Kim Hugo Sivertsen

Seksjonsleder
(+47) 966 27 952