Offshore

Johs Holt har lang erfaring med offshoreprosjekter. Vi har deltatt i en rekke offshore prosjekter på 1980, 1990 og 2000 tallet. Vi har deltatt i detaljprosjektering og spesialstudier på mange ulike prosjekter. Vi har 6 medarbeidere som har vært involvert i offshoreprosjeker i alle de 3 tiårene.