Dine fordeler

Dine fordeler

Johs Holt legger vekt på å være en STABIL og konkurransedyktig arbeidsgiver som gir alle våre ansatte mulighet for vekst og utvikling. Vi tror vi har noen tydelige kjennetegn som gir sterke fortrinn for våre medarbeidere:

Størrelsen

Vi er et lite firma der samhandler effektivt, men store nok til å skape et inspirerende sterkt fagmiljø.

Trygghet

Som arbeidsgiver tilstreber vi å skape trygghet i for hver enkelt sin rolle. Vi tror det er grunnlaget for at våre medarbeidere tar ut sitt potensial, som igjen frigjør motivasjon og energi.

Arbeidsmiljø

Vi har høy trivsel og et sosialt godt miljø. Vi har et aktivt idrettsmiljø, faste, kjære og andre mer impulsive sosiale arrangement og ulike faglige samlinger.

Balanse

Vi er opptatt av å skape god balanse mellom jobb og privatliv, og har tro på at fleksibilitet og tilpasning gir energi og utgangspunkt for det beste resultatet og den beste utviklingen.

Inkluderende

Vi er opptatt av at hver enkelt ansatt er vel inkludert og en viktig del av sitt prosjektteam, om din rolle er stor eller liten. Det gir den beste læringen og utviklingsarenaen.

Lojal

Om vi som selskap må tilpasse og endre oss i tråd med endringer i omgivelser og omverdenen, tilstreber vi å være lojale og åpne – noe som gir oss lojale og gode medarbeidere tilbake.