Skråkabelbruer

Les mer (PDF Fil)

Nye Smaalenene bru

Smaalenene bru er en 4-felts motorveibru. Det er en skråkabelbru med ett kabelplan, og er den første av sitt slag i Norge. Tårnet er fundamentert på en senkkasse på 20m dyp. Fra senkkassen går tårnet over i en elliptisk del under brubanen. Fra lageravsats og til toppen av tårnet består tårnet av et hult betongtverrsnitt.

Les mer (PDF Fil)

Ny Sotra bru (skråkabelalternativ)

Johs Holt har deltatt i utarbeidelsen av teknisk forprosjekt for ny 4-felts Sotra bru.  Forprosjektet er en del av reguleringsplan for ny Rv. 555 mellom Sotra og Bergen.

Les mer (PDF Fil)

Kolomoen bru

Kolomoen bru er en overgangsbru på Rv. 3 over E6 i Stange kommune. Tårnene består av to separate fagverkskonstruksjoner i stål, ett på hver side av overbygningen. Tårnene heller 4 grader både ut fra brua og utover mot E6. Den tradisjonelle tverrbjelken mellom tårnene i toppen er erstattet av kryssende tverrstag som sikrer den nødvendige stabilitet.

Les mer (PDF Fil)

Trygve Lies bru

Brua har to stagplan i hovedspenn med til sammen 10 kabler. Disse holdes i likevekt av fire bakkabler som viftes ut til siden. Bakstagene er forankret til fjell med en på støpt betong kloss for å få mer motvekt.

Les mer (PDF Fil)

Uddevallabru

Uddevallabru på E6 er Sveriges lengste motorveibru. Brua består av 3 hoveddeler: Tilfartsbruene på hver side og den sentrale skråkabeldelen i midten. Typiske spennvidder for tilfartsbruene er 88 m. Hovedbrua har en spennvidde på 414 m og en fri seilingshøyde på 55 m.

Les mer (PDF Fil)

Skarnsundet bru

Skarnsundbrua ligger i Nord-Trøndelag fylke. Byggingen startet vinteren 1989 og brua ble åpnet for trafikk i desember 1991. Ved åpningen var hovedspennet på 530 m verdens lengste for denne brutypen.

Les mer

Bybrua i Stavanger

Norges første skråkabelbru