Bruer

Johs Holt tilbyr komplett prosjektering av alt fra mindre overgangsbruer til større skråstagbruer, hengebruer og flytebruer. Vi har 60 års erfaring med å prosjektere bruer.


For grunnundersøkelser samarbeider vi tett med NGI og Multiconsult.

Sammen med NGI har vi også stått for instrumentering, feltmålinger og analyse av data på en rekke bruer. Det omfatter blant annet Uddelvalla, Skarnsundet, Hølendalen og Støvset.

Du kan lese mer om dette i referanselisten vår under: