Onsdag 24. Mai 2017

Johs Holt og Hjellnes Consult blir en del av Multiconsult

Hjellnes Holding AS har inngått en intensjonsavtale med Multiconsult ASA om å selge 100 prosent av aksjene i selskapene Johs Holt AS og Hjellnes Consult AS.
Etter planen vil aksjesalget fullføres i løpet av september 2017.

Les mer
Fredag 31. Mars 2017

Vi vant Årets Anlegg 2016!

E6 Frya – Sjoa kåret til Årets Anlegg 2016

Les mer
Mandag 20. Mars 2017

Nominert til Årets Anlegg 2016

Vegprosjektet E6 Frya-Sjoa i Gudbrandsdalen er blant de tre prosjekter som bladet Byggeindustrien har nominert til årets anlegg 2016.

Les mer
Fredag 10. Juli 2015

Flytebru over Bjørnafjorden

Norsk bru og offshorekompetanse kombineres for å utvikle unik hengebru på flytende fundament over Bjørnafjorden. Dr.ing A. Aas-Jakobsen AS, Cowi AS, Johs. Holt AS, TDA, Moss Maritime, NGI og Plan arkitekter, har i hard konkurranse med norske og internasjonale konsulentgrupperinger blitt tildelt oppgaven med å videreføre utviklingen av hengebru på flytende fundament over Bjørnafjorden sammen med Statens Vegvesen. Utviklingen vil kombinere internasjonal brukompetanse med ledende norsk offshorekompetanse på flytende konstruksjoner, for å lage en sikker og kostnadseffektiv konstruksjon for kryssing av brede, dype fjorder.

Les mer
Onsdag 10. Juni 2015

E18 Ny Varoddbru

Johs. Holt har sammen med Rambøll vunnet prosjekteringsoppdraget for ny Varoddbru på E18 ved Kristiansand. Johs Holt står som fagansvarlig for prosjekteringen av fritt-frambygg-brua (FFB-bru). Den nye brua skal ligge mellom de to gamle bruene på stedet, men her er det for liten plass på en del av strekningen, slik at nybrua må bygges ut i 2 etapper sideveis. I tillegg skal den gamle hengebrua på stedet rives etter at nybrua er ferdig.

Les mer
Onsdag 10. Desember 2014

Rammeavtaler med Statens vegvesen

Vi har nå fått to nye rammeavtaler med Statens vegvesen på prosjekterings- og planleggingstjenester som gjelder for 2 år med opsjon på 1+1 år til. Den ene avtale er i Region nord og den andre er i Region vest. Fra tidligere har vi rammeavtale med Region midt og har således nå rammeavtaler for hele kysten fra og med Rogaland til og med Finnmark.

Les mer
Mandag 10. November 2014

Sotra bru

Johs Holt skal i samarbeid med Rambøll Norge og L2 Arkitekter utarbeide forprosjekt på ny Sotra bru ved Bergen. Dette er en bru med spennvidde på nesten 600 m og en brubredde på nesten 40 m. En bru med slike dimensjoner har ikke vært laget i Norge tidligere.

Se animasjonsvideo utarbeidet av Statens vegvesen for Sotrasambandet HER

 

Les mer
Onsdag 10. September 2014

Rv.80 Sandvika-Sagelva

Johs. Holt as har fått i oppdrag av Statens vegvesen Region Nord å prosjektere 9 bruer på Rv.80 på parsellen Sandvika-Sagelva.

Les mer
Søndag 10. August 2014

Kolomoen bru i rosa drakt

Kolomoen bru over E6 i Stange på Hedmarken er farget rosa i mørket. Det skal den være fram til 15. oktober.

Les mer