Utreder verdens lengste flytebru på E39

Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt skal bistå Statens vegvesen med å finne den mest fordelaktige bruløsningen på E39 over Bjørnafjorden i Hordaland. Dette arbeidet skal gjøres i parallell med en annen, uavhengig prosjekteringsgruppe. Den planlagte flytebrua på 5 km blir verdens lengste.

Arbeidet utføres på oppdrag av Statens vegvesen region vest og innebærer å videreutvikle og dokumentere fire definerte brualternativer. Konseptutredningen vil være underlag for Statens vegvesens endelige beslutning om valg av bruløsning.

– I et slikt prosjekt finnes det ingen standardløsning, og vi har sammen med partnere etablert en gruppe med spisskompetanse fra samferdsel og bruer, offshore og marin virksomhet for øvrig. Dette er et spennende oppdrag som krever utvikling av teknologi, og vi er selvfølgelig svært fornøyde å være med på å utrede og utvikle endelig bruløsning, sier avdelingsleder Gunnar Egset i Multiconsult/ Johs Holt.

Svein Erik Jakobsen fra Aas-Jakobsen vil være prosjektleder for prosjekteringsgruppen.

– Dette er kanskje det mest utfordrende samferdselsprosjektet i Norge i moderne tid, og vi ser frem til å kunne bidra til å bringe dette nærmere en endelig realisering, sier Jakobsen.

Innovativt og grensesprengende
Brua over Bjørnafjorden er en del av E39-prosjektet som skal knytte sammen Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger. Ferjeturen som i dag tar cirka 40 minutter, vil kun ta 11 minutter med bil når ferjen erstattes med flytebru.

En mer forutsigbar reisevei og vesentlig redusert reisetid gir store samfunnsgevinster regionalt og nasjonalt, ifølge Statens vegvesen. Den 5 km lange flytebrua er planlagt med fire felt med 110 km/t fartsgrense, samt en gang/sykkelvei.

Bjørnafjorden er fem kilometer bred og nær 600 meter dyp. Fjordkryssingen krever derfor at man tar i bruk ny bruteknologi, og Statens vegvesen har jobbet med dette siden 2009.

– Dette er et meget innovativt og grensesprengende prosjekt som utfordrer etablerte standarder. Det er spennende å være en del av et team som mobiliserer det beste av ingeniørkompetanse nasjonalt og internasjonalt, sier Erik Sundet, avdelingssjef Bru og Geo i COWI.

Arbeidet med konseptutredning vil starte opp i november 2018 og pågå til august 2019. Statens vegvesen har opsjon på ytterligere bistand ut 2020. I valg av leverandører til konseptutredningen har kvalitet i tilbudte løsninger vært avgjørende sammen med kompetanse og pris.

Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult har knyttet til seg Aker Solutions, Entail, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Moss Maritime og DISSING+WEITLING architecture, som underleverandører med supplerende spisskompetanse på sentrale områder.

Fakta om prosjektet
Fire brualternativer skal utredes i konseptutredningen, basert på to hovedkonsepter: sideforankret eller endeforankret flytebru.

Les mer om prosjektet på nettsidene til Statens vegvesen.