Rammeavtale for fjordkrysninger på Nord-Vestlandet

Denne uken signerte AMC (Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt) med partnere rammeavtale med Statens Vegvesen for tre fjordkrysninger på Nord-Vestlandet.

Signerte rammeavtale for fjordkrysninger på Nord-Vestlandet.

Prosjekteringsgruppen AMC signerte tirsdag 17.desember en rammeavtale for utvikling av fjordkrysninger på tre av totalt sju fjorder som er skissert i Ferjefri E39-prosjektet.

Prosjekteringsgruppen AMC har god erfaring fra tidligere bruprosjekter på Vestlandet.

– Vi er veldig fornøyde med at gruppen vår er tildelt rammeavtalen. Erfaringen og kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom prosjekteringen av tidligere bruprosjekter, er svært relevant for et så viktig prosjekt som dette, sier Gunnar Egset daglig leder i Johs Holt/avdelingsleder i Multiconsult.

En viktig del av rammeavtalen for fjordkrysningene vil være utredning av teknisk gjennomførbarhet.

– Fjordene som omfattes av rammeavtalen er alle veldig forskjellige, med ulik påvirkning fra bølger, vær og vind. Slike prosjekter krever grundighet og solid ingeniørkompetanse. Vi gleder oss til å gå i gang med arbeidet, sier Erik Sundet, avdelingssjef for bruer i COWI.

Svein Erik Jakobsen fra Aas-Jakobsen beskriver rammeavtalen som svært spennende.

– Gruppen vår bringer med seg svært relevant kompetanse for de tekniske løsningene som denne typen prosjekter inneholder. Med den samlede kompetansen som gruppen har bygd opp i relevante prosjekter, er jeg ikke i tvil om at vi vil levere solide konsepter, sier Jakobsen.

De ulike mulighetsstudiene starter i 2020. Oppgavene tildeles de ulike rådgivergruppene etter minikonkurranser på nyåret.

Totalt signerte tre grupperinger rammeavtale med Statens vegvesen. Formålet med rammeavtalene er å utarbeide forprosjekt med prosjektering og detaljering av brukonstruksjonene og veglinjer.

Fra kontraktsignering. Fra venstre: Svein Erik Jakobsen (Dr.Ing Aas Jakobsen AS), Jørn Arve Hasselø (Statens vegvesen), Stein Atle Haugerud (Dr.techn Olav Olsen AS), Magne Gausen (Statens vegvesen), Erik Sundet (Cowi AS), Trude Krohn Brandt (Statens vegvesen), Gunnar Egset (Johs.Holt/Multiconsult AS), Olav Lahus (Rambøll Norge AS), Ole-Petter Thunes (Rambøll Norge AS), Ramus Nord (Sweco Norge AS) og Rune Hovda (Civil Management AS).
Fra kontraktsignering. Fra venstre: Svein Erik Jakobsen (Dr.Ing Aas Jakobsen AS), Jørn Arve Hasselø (Statens vegvesen), Stein Atle Haugerud (Dr.techn Olav Olsen AS), Magne Gausen (Statens vegvesen), Erik Sundet (Cowi AS), Trude Krohn Brandt (Statens vegvesen), Gunnar Egset (Johs.Holt/Multiconsult AS), Olav Lahus (Rambøll Norge AS), Ole-Petter Thunes (Rambøll Norge AS), Ramus Nord (Sweco Norge AS) og Rune Hovda (Civil Management AS). Bildet tilhører Statens Vegvesen