Rehabilitering

Vi tilbyr tilstandsvurderinger for eldre bruer, med statiske beregninger og ved å vurdere gjenværende kapasitet for bruene. I tillegg sørger vi for komplett prosjektering og rådgiving i forbindelse med oppgradering og utskifting av konstruksjoner.