Møt våre ansatte

Møt våre ansatte

RAA_6911_crop

Arne Christensen

Ansatt: 2. august 2010.
Utdannet sivilingeniør fra NTNU: Konstruksjonsteknikk.

Masteroppgaven min gikk ut på å numerisk vurdere de dynamiske egenskapene til en spesielt myk hengebru og deretter sammenligne faktisk målte verdier med analyseresultater.

I løpet av det siste året av studiet bestemte jeg meg for at det var bruer jeg skulle jobbe med.

Jeg fikk et tips om å ta kontakt med Johs Holt som skulle være veldig teknisk flinke. Jeg tok dermed kontakt, noe som raskt resulterte i en ansettelse.

Opplæringsperioden var grundig og systematisk og jeg fikk et godt grunnlag for å kunne tolke resultater og bli god i konstruksjonsforståelse, samtidig som jeg fikk bruk for mye av det jeg hadde lært under studiet. I 2011 vant vi et prosjekt i Gudbrandsdalen. Vi skulle prosjektere flere av konstruksjonene på en parsell av nye E6 mellom Frya og Vinstra. Blant konstruksjonene var Harpe bru. Denne brua skulle bli Norges første såkalte Extradosed bru.

Her jobbet jeg som en slags prosjektassistent der jeg gjorde beregninger og utarbeidet grunnlag for tegninger. Så ble jeg jeg etterhvert assisterende prosjektleder, før jeg til slutt ble prosjektleder og fikk være med på å avslutte det hele. Ellers består hverdagen min mye av analyser, beregninger og utforming av tegninger og tolke resultater. Samtidig er jeg på befaring ute på byggeplass som fagperson, noe som gir et fint avbrekk i hverdagen.

I Johs Holt er det alltid et fokus på å ta vare på hverandre. Ikke bare når du er nyutdannet, men du har faglig støtte hele veien. Dukker det opp spørsmål, kan du være sikker på at noen har vært borte i noe lignende før da de mest erfarne hos oss har holdt på med kompliserte og banebrytende brukonstruksjoner i stort sett hele sine arbeidsliv

Vi har mange seniorer hos oss, men siden jeg ble ansatt, har vi hatt en stor økning av yngre medarbeidere og jeg trives svært godt. Vi er et lite firma, men sammen med Multiconsult, er vi en del av noe større.

RAA_6934_crop

Ylva Anda

Ansatt: August 2014
Utdannet sivilingeniør fra NTNU; Bygg og Miljøteknikk, spesialisering: konstruksjonsteknikk.

Jeg har alltid vært fasinert av store konstruksjoner og mot slutten av studiet fattet jeg etter hvert en spesiell interesse for bruer. Det var spesielt etter sommerjobb som kontrollingeniør på Tresfjordbrua for Statens Vegvesen, at interessen virkelig skøyt fart, da jeg la merke til et firma som het Johs Holt som hadde levert stålalternativet til brua. Jeg tenkte det kunne være en aktuell arbeidsgiver siden jeg ønsket å jobbe med bru som rådgivende ingeniør. Ved nærmere undersøkelser fant jeg at JH hadde veldig mange imponerende prosjekter å vise til. Jeg sendte en søknad og tok kontakt med JH på stand på skolen.

Jeg har lært mye av å jobbe i Johs Holt. Som nyutdannet var det viktig for meg å bruke det jeg hadde lært på skolen i praksis. I JH har jeg absolutt fått bruk for det jeg har lært, og jeg har utviklet ferdighetene mine videre. I tillegg til at jeg har lært mye som er helt nytt for meg også.

Fra jeg startet i JH har jeg fått bidra i både små og store, utfordrende prosjekter. Jeg har bla. annet vært med i utredning av flytende hengebru over Bjørnafjorden på E39. Der gjorde jeg analyse av pontongen som tårnene skal stå på. Jeg har også vært involvert i Ny Varoddbru på E18 ved Kristiansand. Dette er en 650 m lang FFB-bru i betong. I dette prosjektet har jeg jobbet med mye forskjellig dimensjonering, 3D-modellering og tegningsarbeid.

Vi har et godt arbeidsmiljø og vi er mange unge i JH, og det er veldig kjekt. Sosialt sett synes jeg det er fint å ha kollegaer på min egen alder. Samtidig har vi mange eldre som besitter utrolig mye kunnskap og erfaring. Det føles betryggende å ha de med på laget.

I og med at JH er et av landets ledende firma innen sitt fagfelt, har vi mulighet til å være med på utrolig store, spennende og utfordrende prosjekter og jeg føler at jeg lærer av de beste.

Det er motiverende å være med på å utforme konstruksjoner som skal stå i hundre år fremover og jeg gleder meg til den dagen jeg kjører over en bru jeg selv har vært med å prosjektere.