Johs Holt AS

Vi er rådgivende ingeniører innen bygge- og anleggsteknikk med spesialkompetanse i å prosjektere, analysere og beregne brukonstruksjoner.

Vi har erfaring fra de aller fleste typer bruer, fra små kulverter til store og kompliserte konstruksjoner som hengebruer til skråkabelbruer. Vi tilbyr komplett byggeteknisk prosjektering av brukonstruksjoner og andre tyngre konstruksjoner i stål og betong. I tillegg kan vi gjennomføre flere typer analyser, som stokastisk vindanalyse.

Våre medarbeidere er blant Norges mest erfarne brukonstruktører. Som firma har vi gjennom årene vunnet en rekke priser, både internasjonalt og nasjonalt. Blant annet har vi prosjektert bruene i Atlanterhavsveien, som i 2005 ble kåret til århundrets byggverk i Norge og E6 Frya-Sjoa ble kåret til Årets anlegg i 2016. Du kan lese mer om våre utmerkelser her.

Johs Holt ble en del av Multiconsult-gruppen i september 2017. Vi tilbyr rådgivning innen alle typer broer og tyngre konstruksjoner, og utfører oppdrag både i Norge og internasjonalt.

Sammen med Multiconsult leverer vi tverrfaglige rådgivertjenester som svarer på dine behov og skaper verdier for deg. Sammen har vi solid kompetanse innen alle fagområder.

Som kunde kan du være trygg på at vi har den kompetansen du trenger – og at du får den kompetansen som passer for dine behov. Vi jobber målrettet for å være faglig i tet innenfor våre fagområder.

Vi tar ansvar for helheten

Vi er vant til å jobbe med alle faser i et prosjekt, fra skissefase via forundersøkelser, konsekvensanalyser, tilstandsanalyser, planlegging og prosjektering til drift og vedlikehold. Vi påtar oss ansvaret for helheten i et prosjekter – alene eller i nært samarbeid med eksterne partnere. Alle prosjekter planlegges for hele sin levetid, og vi legger vekt på å kombinere all planlegging og prosjektering med miljørettet kompetanse.

Riktig kvalitet og verdiskapning

Vi er opptatt av å forstå dine behov, ønsker, krav og forventinger, og levere tjenester med riktig kvalitet som skaper verdier for deg som kunde. Vårt system for kvalitetssikring følger ISO-standarden 9001, og oppfyller RIFs krav til kvalitet.

For oss er det viktig å satse på kompetanseutvikling hos våre yngre medarbeidere, slik at vi kan sikre verdiskapning for våre kunder også i fremtiden. Vi leverer konsulenttjenester av høy faglig kvalitet til konkurransedyktig pris.

Medarbeiderne er i sentrum

For en kunnskapsbedrift som Johs Holt er medarbeiderne vår viktigste ressurs og vårt viktigste konkurransefortrinn. Vi er opptatt av å utløse potensialet hos hver enkelt kollega, og jobber målrettet med faglig utvikling. Blant annet bruker vi aktivt våre erfarne medarbeidere i en mentorordning som sikrer kunnskapsdeling, både teoretisk og praktisk. Både faglig og sosialt har vi stort samarbeid med våre kollegaer i Multiconsult.

Målet er at vi skal være en selvutviklende virksomhet, en lærende organisasjon

Mennesker, kvalitet og miljø

Vår visjon sier at vi ønsker utvikling i alt vi gjør.

Vi ser helheten i oppgavene, fra den første idéfasen til avslutning av prosjektet

Utvikling, faglig og menneskelig