Vår identitet

Vår identitet

Våre verdier og vår identitet er grunnlag for og styrer vårt samspill internt og eksternt. Verdier og identitet er veivisere for holdninger og handlinger, drivkraften bak vår atferd, og gi oss motivasjon, mestring og selvfølelse med stor grad av trivsel og tilhørighet.

Vi som jobber i Johs Holt har entusiasme og glød for faget og prosjektene. Dette har alltid preget oss som bedrift, og bidratt til at vi har utviklet oss til en sterk posisjon. Vi er opptatt av å ivareta og bygge videre på denne entusiasmen og gløden. Lidenskap i prosjektene er derfor vårt sentrale holdepunkt, og det kjennetegner vår identitet.

Lidenskap i prosjektene ivaretar vi med medarbeidere som kjenner seg igjen i og utøver det mange av disse ordene representerer:

tagcloud

Vi ønsker å fylle våre prosjekter med denne lidenskapen, og ambisjonen vår er at kunder og samarbeidspartnere opplever oss som:

  • Lagspillere – vi setter samspill og fellesskapets suksess foran egen
  • Troverdige – faglige dyktighet utøvet med disiplin og systematikk
  • Handlekraftige – vi responderer med besluttsomhet