Kontakt – ofte stilte spørsmål

Kontakt – ofte stilte spørsmål

Finnes det jobbmuligheter for engelskspråklige søkere?

Johs Holt har vi norsk som arbeidsspråk. I vår bransje samarbeider vi mye med kunder som bare kommuniserer skriftlig og muntlig på norsk. Vi ønsker dermed at våre ansatte behersker språk etter våre kunders forventning. Alle aktuelle kandidater må primært ha gode norskkunnskaper, eller kunne snakke et av de skandinaviske språkene. Vi har gode eksempler på medarbeidere med utenlandsk opprinnelse som raskt har tilegnet seg språket, og har blitt svært gode i norsk på kort tid.

Hva slags opplæring tilbyr dere de nyansatte?

Den teoretiske og praktiske opplæringen skjer i hovedsak med tett oppfølging og bistand fra en erfaren medarbeider/mentor som deltar i samme prosjekt som den nyansatte. I tillegg har vi noen obligatoriske internkurs som alle ansatte gjennomfører.

Hvordan behandler dere åpne søknader og kan jeg forvente svar?

Vi går regelmessig igjennom åpne søknader. Vi har dessverre ikke kapasitet til personlig å svare alle. Er du en høyaktuell kandidat på riktig tidspunkt, vil vi ta kontakt innen kort tid. Vi bruker aktivt vår database for å inkludere kandidater i kommende prosesser. Det kan derfor være mulig at vi kontakter deg ved en senere anledning.

Kan jeg skrive bachelor-/masteroppgaven min hos dere?

Vi har ingen fast organisering av dette, men har du en god idé/problemstilling, vil vi gjerne høre fra deg. Vi er åpne for å vurdere samarbeid fra tilfelle til tilfelle. Send oss en e-post om hva det gjelder, så vil vi guide deg videre til rett person på huset.

Har dere Internship eller en Traineeordning?

Vi har for tiden ingen Internship-program i bedriften.

Har dere sommerjobber og når lyses disse ut?

Det varierer fra år til år om vi har kapasitet til å engasjere studenter i sommerjobb og hvor mange vi tar inn. Aktuelle stillinger vil lyses ut på vårparten.

Hvordan kan jeg skille meg ut i søkermassen?

Når vi lyser ut sommerjobber eller stillinger for nyutdannede, får vi mange søkere. Vi setter pris på at du som søker har alle papirene i orden, en oversiktlig CV samt en kort søknad som inneholder din motivasjon for å jobbe i Johs Holt. Gode karakterer er ikke alltid det viktigste for oss, men det er viktig at karakterene er gode i de fagene din interesse ligger og i de brurelaterte fagene. Det er dermed ønskelig at du i tillegg legger ved karakterutskrift.