Roller og karriereveier i JH

Roller og karriereveier i JH

Vi er opptatt av å skape muligheter og motivere hver enkelt medarbeider til utvikling. Gjennom mål og utviklingsplan konkretiserer og harmoniserer vi våre medarbeideres ønsker og ambisjoner i forhold til utviklingsbehovene i Johs Holt. På den måten finner vi sammen frem til muligheter og nødvendige rammebetingelser.

I Johs Holt skal vi gi muligheter for deg som er ambisiøs og ønsker utfordringer. Vi ønsker oss medarbeidere som utfordrer oss på dette.

Vi har to tydelige hovedretninger av roller og karriereveier:

 1. Fag

  • For vår type virksomhet er det naturlig at de fleste av våre medarbeidere har rollen som fagansvarlig for prosjekter innenfor sine fagområder. Etter hvert som du opparbeider deg mer erfaring, kan du ta faglig ansvar i stadig større og mer komplekse prosjekter. Som nyutdannet starter du som en junior prosjektmedarbeider, etter hvert blir du prosjektmedarbeider, og med tilstrekkelig erfaring kan du ta roller fagansvarlig.
  • Fagområdeleder er rollen for deg som virkelige har tyngde og bredde på et fagområde, som brenner for å ivareta vår kompetanse, og som sørger for at vi er i front av fagutviklingen på ditt området.
   sj_014130222
 2. Prosjektledelse

  • Nøkkelen til å gjennomføre gode, effektive prosjekter i tråd med kundens behov er dyktige prosjektledere. For deg som liker å lede et team, legge planer, organisere, se helhet, få samspillet med kunde og oppdragsgiver til å fungere optimalt og gjøre økonomiske analyser og tilpasninger, kan prosjektlederrollen være spennende. Gjennom forskjellige internkurs/-programmer kan du starte på et kompetanseutviklingsprogram innen prosjektledelse. Har du ambisjoner om å lede de største og mest komplekse prosjektene, tilbyr vi muligheten til å gjennomføre mer omfattende, eksterne sertifiseringsprogram.
  • Som skolert prosjektleder kan du også gå inn i roller som prosjekteier. Da er du prosjektledernes nærmeste sparringspartner, og har overordnet ansvar for å påse at prosjektet blant annet oppnår resultatmålene på tid, kost og kvalitet. Du har også overordnet ansvar for at prosjektet understøtter våre strategier.
   sj_014142222