Analyser

Johs Holt tilbyr avanserte statiske og dynamiske analyser, også stokastiske vindanalyser. Vi bruker alt fra egenutviklede program som JH-Condim til avanserte beregningsprogrammer som RM-Bridge og Sofistik. Vi har meget god kompetanse på å beregne vind, bølge og jordskjelv.

Aktuelle analyseprogrammer:

  • RM Bridge
  • Robot
  • Response
  • Sofistik
  • Statens vegvesen sine egenutviklede analyse- og dimensjoneringsprogrammer for bruer.
  • JH-Condim, et egenutviklet dimensjoneringsprogram.