Studenter og nyutdannede

Studenter og nyutdannede

I de senere årene har vi hvert år ansatt nyutdannede sivilingeniører, som har en genuin interesse innen våre fagområder. Ser du at rådgiverrollen er spennende og har bestemt deg for å prøve den? Eller er du fortsatt student og ønsker å bli bedre kjent med konsulentbransjen og hvordan den fungerer i praksis? Hos oss kan du få mulighet til å knytte kontakter, opparbeide arbeidserfaring, eller skrive sluttoppgaven i samråd med en av våre dyktige rådgivere.

sj_014141222

Muligheter som nyutdannet

Johs Holt er ikke redd for å satse på nyutdannede eller yngre medarbeidere. Vi vet imidlertid at det å ansette nyutdannede krever tett oppfølging og faglig veiledning. Som nyutdannet får du oppfølging og bistand fra en erfaren medarbeider/mentor som deltar i samme prosjekt og som vil bistå med involvering og opplæring i prosjektet. Slik lærer du raskt og du får tidlig ansvar om du ønsker det.

Som junior i bedriften har du mulighet for å engasjere deg i ulike sosiale og faglige fora, som jobber for at de nyansatte og yngre medarbeiderne i både Johs Holt og Multiconsult skal komme i gang og bli bedre kjent med bedrift og kollegaer i begge firmaer.

sj_014138222

Vi er alltid på jakt etter kloke hoder. Er du den rette kandidaten for oss, vil vi gjerne høre fra deg. Du er velkommen til å legge inn en åpen søknad for nyutdannede. Her krysser du av for ønsket arbeidsområdet, samt utdanningsår. Vi setter stor pris på om du legger ved karakterutskrift og attester.

Sommerjobb i Johs Holt

Sommerjobber inngår i vårt arbeid med å få tak i de kloke hodene. Først og fremst er tredje- og fjerde års-studenter mest aktuelle for sommerjobb, siden de er nærmest arbeidslivet.

Vi er opptatt av at begge parter skal få noe konstruktivt ut av sommerjobben. Dermed er vi avhengig av å følge opp godt og tilby nyttige og realistiske arbeidsoppgaver gjennom sommerukene. Derfor varierer muligheten for sommerjobb i Johs Holt litt fra år til år. Følg med på våre utlysninger i løpet av sen-vinteren.

Bachelor- / Mastergradsoppgave

Har du en god idé eller problemstilling i forbindelse med Bachelor- eller Mastergradsoppgave, vil vi gjerne høre fra deg. Vi er åpne for å vurdere samarbeid. Send oss en mail om hva det gjelder, så vil vi sende deg videre til rett person hos oss.