Samferdsel

Johs Holt har mange års erfaring med prosjektering av de fleste typer samferdselskonstruksjoner og har derfor solid kompetanse som sikrer at byggherren får riktig løsning . Vi tilbyr prosjekteringstjenester innen alle faser i et prosjekt, alt fra mulighetsstudier til detaljprosjektering og byggeplassoppfølging. Vi utfører også uavhengig kontroll og verifikasjon av prosjekteringsarbeid fra andre firmaer.

  • Bruer
  • Tunnelportaler
  • Kulverter
  • Støyskjerming
  • Teknisk bygg
  • Ferjekaier
  • Uavhengig kontroll og verifikasjon
  • Byggherrerådgivning
  • Støttemurer