Fredag 10. Juli 2015

Flytebru over Bjørnafjorden

Norsk bru og offshorekompetanse kombineres for å utvikle unik hengebru på flytende fundament over Bjørnafjorden. Dr.ing A. Aas-Jakobsen AS, Cowi AS, Johs. Holt AS, TDA, Moss Maritime, NGI og Plan arkitekter, har i hard konkurranse med norske og internasjonale konsulentgrupperinger blitt tildelt oppgaven med å videreføre utviklingen av hengebru på flytende fundament over Bjørnafjorden sammen med Statens Vegvesen. Utviklingen vil kombinere internasjonal brukompetanse med ledende norsk offshorekompetanse på flytende konstruksjoner, for å lage en sikker og kostnadseffektiv konstruksjon for kryssing av brede, dype fjorder.

Les mer
Onsdag 10. Juni 2015

E18 Ny Varoddbru

Johs. Holt har sammen med Rambøll vunnet prosjekteringsoppdraget for ny Varoddbru på E18 ved Kristiansand. Johs Holt står som fagansvarlig for prosjekteringen av fritt-frambygg-brua (FFB-bru). Den nye brua skal ligge mellom de to gamle bruene på stedet, men her er det for liten plass på en del av strekningen, slik at nybrua må bygges ut i 2 etapper sideveis. I tillegg skal den gamle hengebrua på stedet rives etter at nybrua er ferdig.

Les mer
Onsdag 10. Desember 2014

Rammeavtaler med Statens vegvesen

Vi har nå fått to nye rammeavtaler med Statens vegvesen på prosjekterings- og planleggingstjenester som gjelder for 2 år med opsjon på 1+1 år til. Den ene avtale er i Region nord og den andre er i Region vest. Fra tidligere har vi rammeavtale med Region midt og har således nå rammeavtaler for hele kysten fra og med Rogaland til og med Finnmark.

Les mer
Mandag 10. November 2014

Sotra bru

Johs Holt skal i samarbeid med Rambøll Norge og L2 Arkitekter utarbeide forprosjekt på ny Sotra bru ved Bergen. Dette er en bru med spennvidde på nesten 600 m og en brubredde på nesten 40 m. En bru med slike dimensjoner har ikke vært laget i Norge tidligere.

Se animasjonsvideo utarbeidet av Statens vegvesen for Sotrasambandet HER

 

Les mer
Onsdag 10. September 2014

Rv.80 Sandvika-Sagelva

Johs. Holt as har fått i oppdrag av Statens vegvesen Region Nord å prosjektere 9 bruer på Rv.80 på parsellen Sandvika-Sagelva.

Les mer
Søndag 10. August 2014

Kolomoen bru i rosa drakt

Kolomoen bru over E6 i Stange på Hedmarken er farget rosa i mørket. Det skal den være fram til 15. oktober.

Les mer
Torsdag 10. Oktober 2013

Trygve Lies bru

Trygve Lies bru og Fjeldstadbrua, en ny gangvei over E6 ved Furuset i samarbeid med Hjellnes Consult, fikk plass på forsiden og over tre sider i Våre Veger nr.02 2010

Les mer
Mandag 10. Juni 2013

Smaalenene bru på forsiden av byggeindustrien nr.17

Byggingen av Smaalenene bru over Glomma på E18 mellom Oslo og Stockholm går framover i godt tempo og det store tårnet begynner nå å bli godt synlig i terrenget.

Les mer
Lørdag 09. Mars 2013

Åpning Kolomoen Bru

Strekningen Skaberud-Kolomen, med nye vakre Kolomoen bru ble offisielt åpnet 1.Oktober 2009 av stortingsrepresentant Eirin Faldet. Bruen ligger på E6 Skaberud-Kolomoen parsellen, ved det viktige veiskillet mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen.
Bruen er tegnet av arkitekt Morten Løvseth i Moe & Løvseth AS som har utformet bruen til å på avstand ligne riggene til to seilbåter som krysser hverandre.

Les mer