Åpning Kolomoen Bru

Strekningen Skaberud-Kolomen, med nye vakre Kolomoen bru ble offisielt åpnet 1.Oktober 2009 av stortingsrepresentant Eirin Faldet. Bruen ligger på E6 Skaberud-Kolomoen parsellen, ved det viktige veiskillet mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen.
Bruen er tegnet av arkitekt Morten Løvseth i Moe & Løvseth AS som har utformet bruen til å på avstand ligne riggene til to seilbåter som krysser hverandre.

Det spesielle utseendet og vanskelige geometrien ga bruen raskt mye omtale, blant annet i byggeindustrien og to store fagmagasiner for stål; Det tyske bladet Stahlbau trykket en artikkel i sin engelske publikasjon: «Steel Construction – Design & Research, Volume 2 December 2009 (ISSN 1867-0520)», og det svenske «Stålbyggnad nr.3 2009» for det svenske og norske stålforbundet.

Link til artikkel i Staalbyggnad http://www.stalforbund.com/Nyheter/Staalbyggnad_3_2009.pdf