Norges lengste E6-bru

Johs. Holt har vært hovedkonsulent på Sandesund bru på strekningen Årum til Alvim ved Sarpsborg. Med sine 1521 meter framstår brua som Norges lengste E6-bru. Nylig ble den nye brua over Glomma åpnet og arbeidet med å rehabilitere den gamle brua kunne starte slik at hele prosjektet kan åpnes i oktober 2008. – Den gamle og nye brua fremstår som arkitektonisk like ved at søylene og avstanden mellom dem er lik, sier Stein Heggem i Johs. Holt as.

Prosjekteringen av den nye brua som ligger på vestsiden av gamle Sandesund bru startet i 2004 og Johs. Holts team, ledet av Stein Heggem, har hatt ansvaret for byggeplan, teknisk detaljplan/reguleringsplan og ledelsen av prosjekteringsgruppa. I oppdraget inngår alle arbeider som byggeplan, oppgradering av gammel bru, støyskjerming, lysmaster, VA-prosjektering, oppfølging i byggefasen og utarbeidelse av ”som bygd tegninger”. – Det har vært inspirerende å være med på dette prosjektet av flere grunner. Ikke minst fordi byggherren Statens vegvesen, og entreprenøren Birfinger Berger har involvert oss mye mer underveis i byggingen enn det som ellers er vanlig, sier Heggem.

I prosjekteringsgruppen har følgende firmaer deltatt; NGI (geoteknikk), Hjellnes Consult (veg- og faseplaner, digital terrengmodell, VA og brann, Rasmussen & Strand (belysning) og Lunde & Løvseth arkitekter (arkitektbistand). Også firmaene Berg og Dyring (landskap, beplantning og ScanSurvey (oppmåling) har vært med i prosjekteringsgruppen.