Flytebru i Canada

I samarbeid med Aas-Jakobsen AS har Johs. Holt as prosjektert William R Bennet Bridge i British Columbia i Canada. Brua nærmer seg nå ferdigstillelse etter tre års byggeperiode. Lengden på brua er 697 meter og krysser innsjøen Okanagan. – Det er flott at vår kompetanse viser seg konkurransedyktig på det internasjonale markedet, sier Carl Hansvold som er daglig leder i Johs. Holt.

Buchland & Talyer Ltd har vært hovedkonsulent, mens Johs. Holt har hatt detaljprosjekteringen for flytebruen i samarbeid med Aas-Jakobsen AS.

William R. Bennet Bridge består av en flytebru på knapt 700 meter over innsjøen Okanagan, ca seks timers biltur fra Vancouver. I tillegg kommer nokså omfattende konstruksjoner på land. Bruene er dimensjonert for fem kjørefelter. Johs. Holt har håndtert selve flytebrua, mens B&T har tatt seg av tilfartsbruene.

Flytebrua består av kontinuerlig betongkasse av lengde 697 meter, bredde på 25 meter og dyptgående 2,5 meter. I den ene enden av brua bygges på-/avkjøringsrampen opp slik at det oppnås et seilløp for mindre båter.

Bølgeanalysen er utført av Marintek i Trondheim.