Hålogalandsbrua vedtatt

Stortinget er ferdig med sin formelle vurdering av finansieringen for Hålogalandsbrua og bygging ble vedtatt 12 juni 2012.

Bompengeandelen er gått noe opp, 17 års innkrevningstid, grunnet økte utgifter for bompengeselskapet.

Prisen på passering av brua vil bli 100 kroner hver vei, med 20% rabatt for de som har abonnement.

Brua vil bli Norges nest lengste hengebru, etter Hardangerbrua, med ett spenn på 1145 m. Med 4,9 km ny vei og noen mindre tunneler, reduserer brua strekningen Narvik – Bjerkvik med 18km slik at man raskere kan reise fra Narvik mot Lofoten/Vesterålen og Tromsø. I tillegg åpner brua for at ett helt nytt område, Øyjord, kan utvikles for næring og boliger i kort avstand til Narvik Sentrum.