Rv.80 Sandvika-Sagelva

Johs. Holt as har fått i oppdrag av Statens vegvesen Region Nord å prosjektere 9 bruer på Rv.80 på parsellen Sandvika-Sagelva.

I forbindelse med Vegpakke Salten skal det prosjekteres 9 bruer på Rv.80 Sandvika-Sagelva. Det blir 4 GS-bruer med føringsbredde 2 m og 1 ett-felts kjørebru som skal være overgangsbruer over Rv80 og jernbanen. I tillegg skal det prosjekteres 4 vegbruer på Rv.80. ÅDT på strekningen er i dag er ca 3000. I prognoseåret 2035 forventes en ÅDT på 3900. Totalbredde på vegen er 10,0 m, kjørefeltbredden er 3,5 m og skulderbredden er 1,0 m. Kjørefeltene skal skilles med et midtfelt som avgrenses av to linjer med en avstand på 1,0 m. Vegen ligger nær jernbanen og flere av konstruksjonene vil krysse denne.