Sotra bru

Johs Holt skal i samarbeid med Rambøll Norge og L2 Arkitekter utarbeide forprosjekt på ny Sotra bru ved Bergen. Dette er en bru med spennvidde på nesten 600 m og en brubredde på nesten 40 m. En bru med slike dimensjoner har ikke vært laget i Norge tidligere.

Se animasjonsvideo utarbeidet av Statens vegvesen for Sotrasambandet HER