Flytebru over Bjørnafjorden

Norsk bru og offshorekompetanse kombineres for å utvikle unik hengebru på flytende fundament over Bjørnafjorden. Dr.ing A. Aas-Jakobsen AS, Cowi AS, Johs. Holt AS, TDA, Moss Maritime, NGI og Plan arkitekter, har i hard konkurranse med norske og internasjonale konsulentgrupperinger blitt tildelt oppgaven med å videreføre utviklingen av hengebru på flytende fundament over Bjørnafjorden sammen med Statens Vegvesen. Utviklingen vil kombinere internasjonal brukompetanse med ledende norsk offshorekompetanse på flytende konstruksjoner, for å lage en sikker og kostnadseffektiv konstruksjon for kryssing av brede, dype fjorder.

«Vi er svært fornøyd med å være foretrukken partner hos Statens Vegvesen for sammen å utvikle teknisk kompliserte prosjekter av denne typen» sier Svein Erik Jakobsen, leder for bruavdelingen hos Aas-Jakobsen AS.

Prosjektet ledes av Aas-Jakobsen, som sammen med Cowi og Johs. Holt er ledende selskaper innen prosjektering av langspenns brukonstruksjoner og flytebruer i Norge og internasjonalt. TDA bidrar med spesialkompetanse på analyse og hydrodynamikksiden, blant annet gjennom sitt engasjement i forrige fase av prosjektet. PLAN arkitekter vil med sin spesialkompetanse innen helhetlig utforming av store konstruksjoner videreføre det arkitektoniske uttrykket de utviklet i tidligere faser. Sammen med Moss Maritime, spesialister på flytende offshore konstruksjoner og NGI, med spesialkompetanse på offshore geoteknikk og på undervannsfundamentering, har gruppen lang erfaring og solid tverrfaglig kompetanse på høyt internasjonalt nivå.

«Brukonseptet som skal utredes er unikt og vi ser frem til å bidra i dette banebrytende prosjektet med eksperter både fra våre norske og internasjonale brumiljøer»/ Erik Sundet, avdelingsleder Bru COWI.

«Prosjektgruppen har tidligere jobbet med en lignende løsning for kryssing av Sognefjorden. Nå har vi muligheten til å bringe konseptet flytende hengebru et langt skritt videre» sier Gunnar Egset, daglig leder i Johs. Holt as.

«Et nytt bransjemessig nedslagsfelt for Moss Maritime, men der vår offshore flyterkompetanse er høyst relevant og vi gleder oss til å bidra inn i et kompetent team» / Ida Husem, CEO Moss Maritime.

«Det blir interessant å få fortsette arbeidet med et brukonsept som utforsker helt nye muligheter innenfor internasjonal brubygging». / Sivilarkitekt Yngve Olav Aartun, PLAN arkitekter AS Bjørnafjorden er nær 5 km bred og ca. 500m dyp og vanskelig å krysse med konvensjonelle brukonstruksjoner. Statens Vegvesen har derfor utviklet alternative løsninger. Samarbeidsgruppen Johs. Holt, Cowi og Aas-Jakobsen har tidligere utviklet en liknende løsning for kryssing av Sognefjorden, samt utredet kryssing av Bjørnafjorden med flytebru med kortere spenn. Brua vil ved ferdigstillelse bli en del av fergefri E39 og fergefri forbindelse mellom Bergen og Stavanger.