E18 Ny Varoddbru

Johs. Holt har sammen med Rambøll vunnet prosjekteringsoppdraget for ny Varoddbru på E18 ved Kristiansand. Johs Holt står som fagansvarlig for prosjekteringen av fritt-frambygg-brua (FFB-bru). Den nye brua skal ligge mellom de to gamle bruene på stedet, men her er det for liten plass på en del av strekningen, slik at nybrua må bygges ut i 2 etapper sideveis. I tillegg skal den gamle hengebrua på stedet rives etter at nybrua er ferdig.

En meget utfordrende og interessant jobb! Vår prosjektleder er Stein Kr. Heggem.