Torsdag 09. August 2012

Flytebru i Canada

I samarbeid med Aas-Jakobsen AS har Johs. Holt as prosjektert William R Bennet Bridge i British Columbia i Canada. Brua nærmer seg nå ferdigstillelse etter tre års byggeperiode. Lengden på brua er 697 meter og krysser innsjøen Okanagan. – Det er flott at vår kompetanse viser seg konkurransedyktig på det internasjonale markedet, sier Carl Hansvold som er daglig leder i Johs. Holt.

Les mer
Tirsdag 12. Juni 2012

Hålogalandsbrua vedtatt

Stortinget er ferdig med sin formelle vurdering av finansieringen for Hålogalandsbrua og bygging ble vedtatt 12 juni 2012.

Les mer
Torsdag 01. Desember 2011

Partihallsforbindelsen innviet

1 Desember åpnet Partihallsforbindelsen. Den rødbrune bruen kobler sammen E20 med E45 og skal løse opp eksisterende flaskehalser i Gøteborg trafikken.

Les mer
Onsdag 23. November 2011

E6 Frya-Vinstra

Johs. Holt as har sammen med Multiconsult vunnet prosjekteringsoppdraget for strekningen E6 Frya-Vinstra. Utbyggingen av E6 mellom Frya og Vinstra er en del av strekningen Ringebu-Otta. Dette er en ulykkesbelastet vegstrekning. Etablering av ny 2-felts veg med midtrekkverk vil medføre økt trafikksikkerhet på strekningen. Oppdraget gjelder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, arbeidstegninger og oppfølging i byggetiden for prosjektet.

Les mer
Onsdag 10. August 2011

Pris til Smaalenene Bru

NORSK LYSPRIS 2011 – VINNER UTENDØRS:
«Smaalenene bru»

Les mer
Tirsdag 11. Januar 2011

Sivilingeniør Johannes Holt er død

Sivilingeniør Johannes Holt døde 11. januar 2011, 93 år gammel. Johannes var med på å starte firmaet i 1957. Dette ledet han til 1981, men han fortsatte som en viktig medarbeider i en rekke år etter dette. Han var en meget kreativ og dyktig fagmann. Kvalitet og sikkerhet preget alle hans oppdrag. Han var spesielt interessert i store bruer opphengt i kabler, og fulgte nøye med på det som ble bygget i andre land. Bybrua i Stavanger (åpnet 1979) ble Norges første større skråstagbru. Johannes Holt var en meget behagelig sjef og kollega. Han var alltid positiv og hadde et strålende humør som smittet over på oss andre.

Les mer
Tirsdag 23. November 2010

Åpning av E18 Krosby – Knapstad

E18 parsellen Krosby – Knapstad med Smaalenene bru hvor Johs Holt har hatt prosjekteringsansvaret ble åpnet 23. November av statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa De åtte kilometrene med ny firefelts veg mellom Krosby og Knapstad er ett viktig steg i utbyggingen av E18 fra Ørje til Oslo. Trafikken blir ledet utenom tettsteder, og det vil bli vesentlig færre møteulykker.

Les mer
Torsdag 09. September 2010

Atlanterhavsveien

Det var ikke med lite stolthet Johs. Holt as som konstruktør i 2005 mottok meldingen om at det norske folk i regi av Byggeindustrien hadde kåret Atlanterhavsveien som århundrets byggverk. Bruene som ble ferdige i 1989 har fått stadig større anerkjennelse og er nå nærmest som et turistmål å regne. Den engelske avisa The Guardien hadde i april 2006 Atlanterhavsveien som førstevalg over attraktive reisemål når det gjelder veistrekninger. – Fantastisk i storm, og på rolige dager kan du se både hval og sel, fortalte avisa den gangen.

Les mer
Mandag 09. August 2010

Smaalenene i 2010

Byggingen av Smaalenene bru på E18 over Glomma ved Askim i Østfold er for tiden i full gang. Bilfinger Berger er entreprenør. Brua som er en skråkabelbru har en lengde på ca 300 meter og har et hovedspenn på 140 meter.

Les mer