Åpning av E18 Krosby – Knapstad

E18 parsellen Krosby – Knapstad med Smaalenene bru hvor Johs Holt har hatt prosjekteringsansvaret ble åpnet 23. November av statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa De åtte kilometrene med ny firefelts veg mellom Krosby og Knapstad er ett viktig steg i utbyggingen av E18 fra Ørje til Oslo. Trafikken blir ledet utenom tettsteder, og det vil bli vesentlig færre møteulykker.

Johs Holt vil fortsette å konkurrere om framtidige bruer på de videre parsellene i allianse med andre rådgivere.

Smaalenene

Smaalenene bru er en 4-felts motorveibru som ligger på E18 over Glomma ved Askim i Østfold. Det er en skråkabelbru med ett kabelplan, og er den første av sitt slag i Norge.

Tårnet er fundamentert på en senkkasse på 20m dyp. Fra senkkassen går tårnet over i en elliptisk del under brubanen. Fra lageravsats og til toppen av tårnet består tårnet av et hult betongtverrsnitt. Kablene er forankret i tårnet i 14 stålkassetter som er plassert opp på hverandre. På toppen av tårnet er det montert et spir av prefabrikerte betongelementer. Total brubredde er 25 m og føringsbredden 10.5 m på hver side av tårnet. Landkarene på begge sider er fundamentert på fjell. Landkar i akse 1 fungerer også som ballastkasse.

Samlet brulengde er 300 m fordelt på et 105 m langt sidespenn, 140m hovedspenn samt et kort sidespenn på 45m.

Oppdraget med prosjektering av brua kom på bakgrunn av en idekonkurranse som Statens Vegvesen region øst gjennomførte så langt tilbake som i 2004. Etter den tid har prosjektet vært gjennom en kritisk gjennomgang og videre utvikling av det opprinnelige skisseprosjektet. Blant annet har det opprinnelige tverrsnittet med to stålkasser blitt erstattet med en sentral kasse. Arbeidet med anbudsgrunnlaget startet for alvor våren 2007 og anbudsfristen var tidlig i februar.

Bilfinger Berger ble valgt som entreprenør. Og etter en intensiv byggeperiode fra 2008 til høsten 2010 sto brua klar for åpning 23 november 2010

Flere rutinerte medarbeidere har jobbet med dette prosjektet i tett samarbeid med PLAN Arkitekter.

Sentrale medarbeidere i prosjektet har vært Per Norum Larsen, Kim Hugo Sivertsen og Gunnar Egset. Arkitekt Yngve Aartun i Plan Arkitekter har stått sentralt i utformingen av brua.

FOTO: Trond Eivind Nilsen – Smaalenenes Avis

Lenke til artikkel i byggeindustrien