Sivilingeniør Johannes Holt er død

Sivilingeniør Johannes Holt døde 11. januar 2011, 93 år gammel. Johannes var med på å starte firmaet i 1957. Dette ledet han til 1981, men han fortsatte som en viktig medarbeider i en rekke år etter dette. Han var en meget kreativ og dyktig fagmann. Kvalitet og sikkerhet preget alle hans oppdrag. Han var spesielt interessert i store bruer opphengt i kabler, og fulgte nøye med på det som ble bygget i andre land. Bybrua i Stavanger (åpnet 1979) ble Norges første større skråstagbru. Johannes Holt var en meget behagelig sjef og kollega. Han var alltid positiv og hadde et strålende humør som smittet over på oss andre.