Pris til Smaalenene Bru

NORSK LYSPRIS 2011 – VINNER UTENDØRS:
«Smaalenene bru»

Juryens uttalelse

Juryen er generelt enige om at i all utendørs belysning skal man søke å unngå at lysets strålingsretning er over horisontalplanet. Dette med tanke på både lysforurensning og energiforbruk. MEN – Det finnes ingen regel uten unntak. Smaalenene bru er nettopp et slikt unntak. Et solid grep, hvor form og funksjon demonstreres gjennom høy estetisk kvalitet. Sivilarkitekt Yngve Aartun ved Plan Arkitekter har lykkes i å kreere et landemerke som skaper både interesse og begeistring. Dette inntrykket er behørig forsterket gjennom solid belysningshåndverk utført av sivilarkitekt og lysdesigner PLDA Erik Selmer.

Prosjektet er vel dokumentert og beskriver en klar tanke og intensjon om hvordan man ønsket bruen lyssatt. Belysningen bidrar til å forsterke både funksjon og arkitektur, og intensjon fremstår som oppfylt. Løsningen er kompromissløs ved at man har valgt å benytte nødvendig antall lyspunkter for å oppnå et helhetlig uttrykk. Landskapsmessig er bruen visuelt forankret til terrenget ved at én lyskaster på hver side belyser undersiden av bruen i hver ende, og at lyset gradvis avtar langs bruspennet.

Ut fra innsendt dokumentasjon fremgår det også at det er gjennomført et grundig prosjekteringsarbeid. Det er benyttet lysteknikk av høy kvalitet, og alle detaljer er ivaretatt. Bruken av hvitt lys i kontrast til det oransje monotone lyset langs motorveien for øvrig viser at det er gjort beviste valg av lyskilder. Dette bidrar ytterligere til å øke opplevelsen av bruen ved å varsle dens ”ankomst” før man passerer. Dette kan på mange måter sammenlignes med Erik Selmers bruk av de blå fjellhallene i Lærdalstunellen, og vil sannsynligvis kunne bidra til økt trafikksikkerhet langs E18. Juryen vektlegger også at alle armaturvalg og plasseringer er gjennomført med tanke på å eliminere blending, skape god visuell komfort og bidra til fornuftig vedlikehold.

Det er juryens oppfatning at når samfunnet velge å bruke ressurser på å bygge et landemerke som Smaalenene bru er det riktig å belyse disse så de ikke forsvinner i natten.

Energimessig er effekten på ca 5,6 kW akseptabel med tanke på størrelsen av bruen og omfanget av prosjektet. Erik Selmers løsning for Smaalenene bru virker som en god balansegang mellom synlighet og energibruk.

Lysprisen 2011 utendørs gis til Smaalenene bru for solid og vel gjennomført lysdesign med høy estetisk kvalitet som resultat.

Fakta: Smaalenene bru

Eier/byggherre: Statens vegvesen, Region øst
Arkitekt: Plan ArkitekterAS ved sivilarkitekt MNAL Yngve Aartun
Lysdesign: Erik Selmer sivilarkitekt MNAL lysdesigner PLDA
Belysningsleverandør: Luminator AS
Entreprenør: Bilfinger Berger AG
Elektroentreprenør: Infratek ved Freddy Nilsen
Rådgivende ingeniør elektro: Rasmussen og Strand ved Terje Adolfsen,
Brukonsulent: Johs. Holt AS ved Per Norum Larsen

Foto: Marion Haslien