Atlanterhavsveien

Det var ikke med lite stolthet Johs. Holt as som konstruktør i 2005 mottok meldingen om at det norske folk i regi av Byggeindustrien hadde kåret Atlanterhavsveien som århundrets byggverk. Bruene som ble ferdige i 1989 har fått stadig større anerkjennelse og er nå nærmest som et turistmål å regne. Den engelske avisa The Guardien hadde i april 2006 Atlanterhavsveien som førstevalg over attraktive reisemål når det gjelder veistrekninger. – Fantastisk i storm, og på rolige dager kan du se både hval og sel, fortalte avisa den gangen.

Storseisundet bru er en del av Atlanterhavsveien og er en tradisjonell fritt-frambygg-bru med lengde på 260 meter og et hovedspenn på 130 meter. Seilingshøyden er 23 meter. Den krappe vertikalkurven kombinert med sving i horisontalplanen gir en spesiell optisk virkning under visse synsvinkler. Brua er derfor blitt et yndet fotoobjekt som benyttes både i turistbrosjyrer og forskjellige publikasjoner.

Storseisundet bru, Hulvågen bru og Seisundet bru på Atlentarhavsveien ble alle prosjektert av Johs. Holt as på slutten av 80-tallet for Statens vegvesen Region midt. Entreprenør var Christie & Opsahl AS.