Smaalenene i 2010

Byggingen av Smaalenene bru på E18 over Glomma ved Askim i Østfold er for tiden i full gang. Bilfinger Berger er entreprenør. Brua som er en skråkabelbru har en lengde på ca 300 meter og har et hovedspenn på 140 meter.

Oppdraget med prosjektering av brua kom på bakgrunn av en idekonkurranse som Statens Vegvesen region øst gjennomførte så langt tilbake som i 2004. Etter den tid har prosjetket vært gjennom en kritisk gjennomgang og videre utvikling av det opprinnelige skisseprosjektet. Blant annet har det opprinnelige tverrsnittet med to stålkasser blitt erstattet med en sentral kasse. Arbeidet med anbudsgrunnlaget startet for alvor våren 2007 og anbudsfristen var tidlig i februar. – Vi har flere rutinerte medarbeidere som jobber med dette prosjektet i tett samarbeid med PLAN Arkitekter. Nær sommeren 2010 vil brua åpnes for trafikk, forteller Gunnar Egset som er daglig leder i Johs. Holt.