Multiconsult har fullført oppkjøpet av Johs Holt og Hjellnes Consult

Multiconsult ASA har formelt fullført oppkjøpet av Johs Holt AS og Hjellnes Consult AS. Selskapene fortsetter inntil videre som selvstendige datterselskap i Multiconsult-gruppen.

Hjellnes Consult og selskapets rundt 200 medarbeidere planlegges fusjonert med Multiconsult i løpet av 2018. Johs Holt videreføres som et heleid datterselskap og beholder merkenavn.

– Imponert
– Vi har fulgt Hjellnes Consult og Johs Holt tett gjennom mange år og er imponert over hva selskapene har oppnådd. Sammen skal vi utvikle et rådgivningsmiljø som ikke bare blir det største på Østlandet, men også det mest slagkraftige i Norge, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

– I Oslo-området er Multiconsult og Hjellnes-gruppen nesten jevnstore innenfor fag- og forretningsområder, med komplementære organisasjoner. Fagområdene er stort sett supplerende både på kompetanse og kapasitet. Ved å utnytte felles kompetanse og kundegrunnlag skal det dannes et sentralt kraftsenter med en sterk markedsposisjon på Østlandet. Ved å samle kreftene økes tverrfaglig kapasitet og kompetanse innen kjernevirksomheten bygg og eiendom, samferdsel, samt vann og miljø. Multiconsult ønsker å utnytte dette til å ta nye markedsandeler og øke konkurransekraften innen selskapets strategiske satsninger på områdene urbanisme og helsebygg, heter det i en melding fra selskapet.

Etter oppkjøpet vil Multiconsult-gruppen være representert med tre store kontorer i Oslo, henholdsvis på Skøyen, i Oslo sentrum og på Ryen.

Sterkere posisjonering

Multiconsult og Hjellnes-gruppen har operert i samme bransje i lang tid. Selskapene har gjennom årene samarbeidet i flere prosjekter og arbeider nå sammen i prosjekter som Campus Ås, Munch-muséet, Deichmanske bibliotek og Tønsberg sykehus.

– Kundene våre ønsker stadig større prosjekter og da må vi være rigget for å kunne imøtekomme kundenes behov. Ved å samle våre kompetente fagmiljøer vil vi bli posisjonert til å vinne enda flere oppdrag, også flere av de store prestisjeprosjektene, sier Madsen.

Publisert den 25.9.2017 på bygg.no