Bybrua i Stavanger

Norges første skråkabelbru

Totallengde : 1067 m
Hovedspenn : 185 m
Konstruksjon : Avstivningsbæreren er en lukket ortotrop stålkasse.
Byggetid : -1978
Omfang : Prosjektert i samarbeid med Prof. Dr. Techn Arne Selberg.
Vernet bru : Brua er en del av nasjonal verneplan
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest