Åselistraumen bru

Åselistraumen bru, plate og bjelkebru i Bodø, Nordland fylke
Totallengde: 200 m
Hovedspenn: 30m
Omfang Vurdering av restkapasitet. Rehabilitering
Oppdragsgiver: Statens vegvesen nord