Bjølstadforbindelsen

Gang-/sykkelkulvert, tunnelportaler og andre konstruksjoner i forbindelse med fyllinger på begge sider av klaffebru