Driva bru

Driva bru er en nettverksbuebru som fører to kjørefelt og ett gang/sykkelfelt over elva Driva, i Sunndalsøra. Brua skal i en periode ha en midlertidig plassering og fungere som interimsbru mens gammelbrua rives, før den deretter skyves sideveis oppover elva til endelig plassering.

Brua er fundamentert på rammede stålrørspeler, som bærer på friksjon i jordmassene, i begge akser. Buene, strekkbånd, kabler og tverrbjelker er av stål, som er montert på fast stillas på land. Støpt betongdekke med samvirke med tverrbjelkene etter at stålkonstruksjonen er skjøvet over elva og står på midlertidige fundamenter.

Lengde: 125 m
Spennvidde: 111 m
Betong : 1220 m3
Armering: 200 t
Stål: 535 t
Nettverkskabler: 21 t

Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Entreprenør: Cristie & Opsahl AS
Konstruktør: Johs. Holt as
Konstr.metode: På fast stillas og lansering på sliskebane
Byggetperiode: 2015-2016