Giskebrua

Giskebrua, bjelkebru mellom Valderøya i Møre og Romsdal
Totallengde: 552 m
Hovedspenn: 17m
Åpnet: 1987
Omfang : Anbudsgrunnlag, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden, samt kontroll av spennlister
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region midt