Granfoss bru

Granfoss bru, ved Lysaker stasjon
Samvirkebru med bjelker av hullprofiler og dekke i betong
Totallengde: 52m
Byggetid: 2005-2007
Omfang : Anbudsgrunnlag, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden,
Oppdragsgiver: Jernbaneverket hvor Johs Holt var underkonsulent for COWI AS