Harpe bru

Harpe bru er en 4-felts motorveibru over Guldbrandsdalslågen ved Harpefoss og en del av ny E6 Ringebu-Otta. Det er en såkalt extradosbru og er den første av sitt slag i Norge.

Brua har ett kabelplan og totalt 24 skråkabler fordelt på to tårn og har i tillegg en betydelig mengde intern forspenning. Brukassen er et 2.6 m høyt åpent kassetverrsnitt med tverrbærere hver 5.5 m støpt i betong. Det er brukt lettbetong i store deler av overbygningen.

Brua er delvis fundamentert på fjell og på peler. Det ene tårnfundamentet hviler på borede stålrørspeler. Brua ble bygd som fritt-frambygg (ffb) fra hver tårnakse mens sidespenn ble bygd på stillas.

Lengde: 320 m
Spennvidder: 45+65+100+65+45 m
Betong: 7281 m3
Armering: 1550 t
Stål: 50 t
Skråstag: 92 t
Konstr.metode: På fast stillas og FFB
Byggetperiode: 2013-2016
Entreprisekostnad: ca. 230 MNOK

Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Entreprenør: AF med UE Joint Venture Porr/Implenia
Konstruktør: Johs. Holt A.S
Arkitekt: L2 Arkitekter AS