Instrumentering / Feltmålinger

Skarnsundet bru har en omfattende instrumentering der det har vært foretatt målinger av akselerasjoner, vindhastighet, vindretning, tøyninger i armering etc. gjennom hele byggetiden og noen år etter at bruen ble ferdig. I denne forbindelsen har vi analysert målingene og sammenlignet påkjenningene bruen har hatt i det virkelige liv med de beregnede verdier. Referanseprosjekter er gitt nedenfor.

Skarnsundet bru

Utarbeidelse av instrumenteringsprogram. Bearbeiding og analyse av innsamlede data. Samarbeidsprosjekt med NGI (1991-1993).

Hølendalen Jernbanebru

Analyse av målinger fra akselerasjon og bremsetester på bruen (1999)

Støvset bru

Instrumentering etter mønster fra Skarnsundet, men mindre omfattende. Samarbeidsprosjekt med NGI (1993-1994).