Julsrud bru

Julsrud bru, i Eidsvoll kommune i Akershus.
Totallengde: 314,5 m
Hovedspenn: 68,5m
Åpnet: 1993
Omfang : Anbudsgrunnlag, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden,
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst