Klassifisering av bruer

Klassifisering av bruer for Bk10 over E6 i Østfold

Bruer i E6 er kontrollregnet for Bk10 – 100 tonn.

Klassifisering av bruer for Bk10 spesialtransport u/følge. Møre og Romsdal.

Klassifisering av bruer for mobilkranlaster

Det er kontrollert tilsammen 150 bruer i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Norland og Troms fylke.

Spesialkjøretøy

Kontrollberegning av flere bruer og kulverter for spesialkjøretøy og nye belastninger for Oslo veivesen.