Krabbesundet bru

Krabbesundet bru, fritt-frambygg-bru i Sør-Trøndelag
Totallengde : 310 m
Hovedspenn : 150 m.
Åpnet : 1992
Omfang : Anbudsgrunnlag, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region midt