Nitelva bruer

Nitelva bruer, Akershus fylke
Totallengde: 134,6 m
Byggetid: 1995-1996
Omfang : Anbudsgrunnlag, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden, samt kontroll av spennlister
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst