Ny Varodd bru

Johs. Holt har sammen med Rambøll prosjekteringsoppdraget for en ny Varodd bru på E18 ved Kristiansand. Johs. Holt har fagansvaret med prosjekteringen av fritt-frambygg-bruen (FFB-bru). Den nye bru skal plasseres mellom de to eksisterende bruene på stedet, men her er det for liten plass på en del av strekningen, slik at nybruen må bygges ut i to etapper sideveis. Den gamle hengebruen på stedet rives etter at nybruen er ferdig.