Nye Smaalenene bru

Smaalenene bru er en 4-felts motorveibru. Det er en skråkabelbru med ett kabelplan, og er den første av sitt slag i Norge. Tårnet er fundamentert på en senkkasse på 20m dyp. Fra senkkassen går tårnet over i en elliptisk del under brubanen. Fra lageravsats og til toppen av tårnet består tårnet av et hult betongtverrsnitt.